อธิการบดี มทร.อีสาน นำทัพจิตอาสา ร่วมปฏิบัติภารกิจให้บริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน นำทีมบุคลากรและนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมทำความดีปฏิบัติภารกิจร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เนื่องในโอกาสวันมหิดล วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้วางเป้าหมายในการฉีดวัคซีนวันนี้ให้ได้ถึง 9,999 คน

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนนั้น แบ่งเป็นหลายกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเข็ม 1 และ 2 คือ ผู้ที่มีคิวฉีดซิโนแวค เข็ม 1 ผู้ที่ฉีดซิโนแวคเข็ม 1 จากที่อื่น และลงคิวฉีดแอสตราเซเนกา เข็ม 2 กับทาง รพ.มหาราชฯ และกลุ่มเข็ม 3 คือ ผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็ม 1 และ 2 จากทาง รพ.มหาราชฯไปแล้ว อาทิ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ น้ำหนักเกิน 100 กก. ที่ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็มภายใน 24 มิถุนายน ประชาชนทั่วไปที่ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็มภายใน 18 มิถุนายน และบุคลากรทางการศึกษา ที่ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็มภายใน 24 มิถุนายน ทั้งนี้รายละเอียดการฉีดวัคซีนในแต่ละวันทาง รพ.มหาราชนครราชสีมาได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนเข้าไปติดตามข่าวสารเป็นประจำทุกวัน

โดยในวันนี้เป็นการเปิดให้บริการสำหรับกลุ่มประชาชนได้บูสท์เข็ม 3 เป็นวันแรก ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก และแน่นอนว่าเป้าหมายที่ทางโรงพยาบาลตั้งไว้ 9,999 คนนั้น สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงในวันนี้นอกจากจะมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากแล้ว ทางด้านของทีมงานจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งกำลังเสริมเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเช่นกัน ทั้งยังมีห้างร้านและประชาชนผู้มีน้ำใจ นำอาหารว่าง เครื่องดื่ม ไปมอบให้กับทีมงานและผู้รอรับบริการ รวมถึงทางโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ยังได้นำการ์ดแสดงความขอบคุณฝีมือน้อง ๆ อนุบาลเข้ามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาเพื่อเป็นพลังใจให้กันในการร่วมก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้อีกด้วย

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : จิรพรรณ นวมโคกสูง