แถลงการณ์ มทร.อีสาน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 3 และ 4 ของมหาวิทยาลัย

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับที่ 3 กรณีพบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่ม 2 ราย (เป็นรายที่ 3 และ 4 ของมหาวิทยาลัย)

มทร.อีสาน ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นผู้มีความเสี่ยง ขอให้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่ https://moph.cc/oBfn3jM6B เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม เฝ้าระวัง และให้ความช่วยเหลือต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานห่วงใย ต่อสถานการณ์เป็นอย่างยิ่ง ขอให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดที่ภาครัฐกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

หากต้องการ ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อมูล หรือมีความกังวลใจ สามารถติดต่อได้ที่ Facebook page แผนกงานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน https://www.facebook.com/FristAidsRMUTIKorat_ สายด่วน 094-290-4552 (คุณกานต์พิชชา หนูบุญ) และ 095-261-3944 (คุณชนษร เกมะยุรา)

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน