อธิการบดี นำบุคลากร มทร.อีสาน ร่วมปฏิบัติจิตอาสาให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ ปชช.ชาวโคราช

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายใต้การดำเนินการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ซึ่ง มทร.อีสาน ได้ช่วยรับผิดชอบในจุดของการลงทะเบียนข้อมูลของผู้ฉ๊ดวัคซีนด้านในฮอลล์ โดยการให้บริการวันนี้ ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดให้บริการวัคซีน 3 ประเภท

  1. ไฟเซอร์ เข็ม 1 จำกัดคิวไม่เกิน 3,000 คน
  2. วัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 จำกัดคิวไม่เกิน 1,000 คน สำหรับผู้ที่ฉีดซิโนแวคแล้ว 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์มแล้ว 2 เข็ม เกิน 3 เดือนขึ้นไป หรือ ซิโนแวค+แอสตราเซเนกา เกิน 3 เดือนขึ้นไป หรือ แอสตราเซเนกาแล้ว 2 เข็ม เกิน 6 เดือนขึ้นไป
  3. สำหรับผู้ที่ฉีดซิโนแวคเป็นเข็มแรก เลือกรับเข็ม 2 เป็น ซิโนแวค หรือ แอสตราเซเนกา ได้ และสำหรับผู้ที่ฉีดแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรก เลือกรับเข็ม 2 เป็น แอสตราเซเนกา หรือ ไฟเซอร์ ได้

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ศิริกัญญา กิ่งสีดา