มทร.อีสาน โพล เผย มุมมองคนไทยหลังเปิดประเทศ ชี้ชัด “อยากเที่ยว แต่กลัวยอดโควิดพุ่ง”

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน โพล โดย ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนคนไทย เกี่ยวกับ มุมมอง “หลังเปิดประเทศ” จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ในประเด็นเตรียมเปิดประเทศ เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 64 ที่ผ่านมา เพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลง และต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นภาคธุรกิจรายย่อยให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น

โดยจากการสำรวจประชาชนจากทั่วประเทศ จำนวน 688 คน ซึ่งกระจายสัดส่วนตามช่วงอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.2 เห็นด้วยกับการเปิดประเทศ และให้ความเห็นว่าการเปิดประเทศนั้นมีผลทำให้อยากท่องเที่ยวพักผ่อนมากขึ้นถึงร้อยละ 55.2 แต่ทว่าเปิดประเทศนั้นหากไม่มีมาตรการการป้องกันที่รัดกุมก็จะส่งผลให้การติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอีกได้ ซึ่งประชาชนร้อยละ 88.7 ยังคงให้ความกังวัลกับเรื่องนี้มากที่สุด ซึ่งสิ่งที่กังวลรองลงมานั้น คือ ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่จะเดินทางเข้ามาพร้อมกับชาวต่างชาติ และการรับมือด้านสาธารณสุขที่มีห้องไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเปิดประเทศนั้นจะมีเรื่องน่ากังวลใจเกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ที่อาจเพิ่มมากขึ้นได้ แต่ในด้านของเศรษฐกิจแล้วถือว่าเป็นข้อดีที่จะช่วยพยุงให้เศรษฐกิจในประเทศสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ซึ่งประชาชนร้อยละ 63.7 มองว่าการเปิดประเทศมีผลต่อเศรษฐกิจจริง แต่อาจฟื้นเศรษฐกิจได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ร้อยละ 53.5 เห็นตรงกันว่าเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่ซบเซามาเป็นเวลานานน่าจะกลับมาคึกคักขึ้น รองลงมาคือ ผู้ประกอบการสามารถลืมตาอ้าปากได้ เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีงานทำ ประชาชนผ่อนคลายในการเดินทางไปต่างประเทศ ตามลำดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามยังให้ความเห็นนอกจากนี้อีกว่าระหว่างการเปิดประเทศนี้รัฐบาลควรมีมาตรการป้องกัน อาทิ เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ครบโดสอย่างทั่วถึง เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข จัดให้มีการคัดกรองอย่างเคร่งครัดในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงการจัดหาชุดตรวจ ATK ให้เพียงพอต่อปริมาณของประชากรในประเทศเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงชุดตรวจได้โดยง่าย

ทั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองสอดรับการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาล มทร.อีสาน ขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบโดสรวมถึงบูทเข็ม 3 ในบางกรณีตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และขอให้ทุกคนปฏบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่​ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติให้เป็นเรื่องปกติในทุก ๆ วัน ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 และมีสุขภาพดีทั้งกายและใจนะครับ รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย

ข่าว : จิตสุภา ประหา