มทร.อีสาน เปิดบ้านรับ 4 ภาคีเครือข่ายด้านเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา เข้าชมศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน รองคณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์ ให้การต้อนรับ 4 ภาคีเครือข่ายพัฒนางานด้านเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สมาคมโรงแรมนครราชสีมา บิสคลับนครราชสีมา และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

ในการนี้ มทร.อีสาน ได้นำเยี่ยมชมอาคารหออประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่จะใช้สำหรับรองรับการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งแรก ในปี 2565 พร้อมได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน และสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่ง มทร.อีสาน ทั้งนี้ภายหลังการดูงานได้มีการหารือแนวทางการทำความร่วมมือร่วมกัน เพื่อบูรณาการแหล่งความรู้สู่การพัฒนาในภาคธุรกิจเพื่อให้สอดรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองโคราชในทุกมิติต่อไป

ข่าว : อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา
ภาพ : บิสคลับนครราชสีมา