มทร.อีสาน ครองแชมป์ Webometrics อันดับที่ 1 กลุ่มราชมงคล ต่อเนื่อง 5 สมัย

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า มทร.อีสาน คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities ซึ่งจัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน โดยมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ผ่านทาง www.webometrics.info ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอับดับทั้งสิ้น 11,994 แห่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สำหรับการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities มีการประกาศผลการจัดอันดับเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ซึ่งจากการประกาศผลรอบล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2565 มทร.อีสาน ได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของ 9 มทร. เป็นสมัยที่ 5 โดยผลการจัดอันดับในประเทศอยู่ที่ 24 อันที่ 937 ทวีปเอเชีย และได้อันดับ 2,645 ของโลก ซึ่งเมื่อเทียบกับอันดับในแต่ละครั้งที่ผ่านมานั้น มทร.อีสาน ได้พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยในระดับที่ดีมากอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดอันดับในระดับประเทศเพิ่มขึ้น 1 อันดับ และระดับโลกเพิ่มขึ้นกว่า 347 อันดับ เมื่อเทียบผลจากการจัดอันดับเป็น ในเดือนมกราคม 2565 ซึ่งมีการจัดอันดับอยู่ที่ 25 ของประเทศ และอันดับ 2,992 ของโลก

และในครั้งนี้ (เดือน กรกฎาคม 2565) ผลการจัดอันดับในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง พบว่า

อันดับ 1 มทร.อีสาน อันดับที่ 24 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 2,645 ของโลก

อันดับ 2 มทร.สุวรรณภูมิ อันดับที่ 38 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 5,208 ของโลก

อันดับ 3 มทร.ตะวันออก อันดับที่ 42 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 5,526 ของโลก

อันดับ 4 มทร.ธัญบุรี อันดับที่ 44 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 5,587 ของโลก

อันดับ 5 มทร.รัตนโกสินทร์ อันดับที่ 57 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 6,262 ของโลก

อันดับ 6 มทร.ล้านนา อันดับที่ 58 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 6,267 ของโลก

อันดับ 7 มทร.พระนคร อันดับที่ 59 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 6,297 ของโลก

อันดับ 8 มทร.กรุงเทพ อันดับที่ 62 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 6,490 ของโลก

อันดับ 9 มทร.ศรีวิชัย อันดับที่ 77 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 7,321 ของโลก

โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics Ranking of World Universities นั้น จะช่วยบ่งบอกถึงความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ซึ่งใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในการวัดประเมินผล โดยวัดจากปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้นทุกรูปแบบ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการบนเว็บไซต์ การปรากฎตัวบนอินเตอร์เน็ต และจำนวนลิงก์ที่มีการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกมายังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.โฆษิต อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ มทร.อีสาน ได้ครองแชมป์ในกลุ่มราชมงคล มาถึง 5 สมัย และมีอันดับประเทศ อันดับโลกที่เพิ่มขึ้นนั้น นับเป็นอีกสิ่งที่แสดงถึงความสามารถของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ของ มทร.อีสาน ในการเผยแพร่กิจกรรม ผลงานวิจัย วารสารวิจัย ผลงานบริการวิชาการ รวมถึงการนำข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ RMUTI LMS การสร้างระบบสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้ประจักษ์สู่สารธารณชน ผ่านเว็บไซต์ www.rmuti.ac.th อันทำให้เว็บไซต์ของ มทร.อีสาน กลายเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่ขานรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งดิจิทัล ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

วราภรณ์ นามบุตร /ข่าว

พฤษภา ยิ้มมั่น / กราฟิก

Message us
English EN Thai TH