» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ช่องทางการให้บริการสำหรับศิษย์เก่าแบบออนไลน์ 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ทำเนียบรายชื่อผู้บริจาคทุนกองทุนพี่และครูร่วมดูแลน้อง อนุสรณ์ 60 ปี เทคโนตะโกรายประจำปี 2559 - 2565 

» อ่านข่าวทั้งหมด...