» ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การยื่นความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 

» อ่านข่าวทั้งหมด...