» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) 
» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) 
» บุคลากร และนักศึกษา มทร.อีสาน สามารถ Download โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ESET(NOD32) เวอร์ชั่น8 ถูกลิขสิทธิ์ (Full license) 
» ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสอนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) 
» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 
» ประกาศฯ ศูนย์ป้องปรามกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
» มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๔ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) 
» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) 

» อ่านข่าวทั้งหมด...