» ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมงานมหกรรมเที่ยวทิพย์อุทยานธรณีโลกสตูลปีปกติใหม่ ๒๕๖๔ (Satun UNESCO Global Geopark Virtual Tourism Festival in the NewNormal Year 2021) และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษากิจกรรมปาฐกถา ในหัวข้อ "ฉันรักอุทยานธรณี"  
» ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหาร คุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) 
» ช่องทางการรายงานตัวเพื่อคัดกรองโควิด-19 เมื่อเข้าเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
» ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ก้าวท้าใจ season 3 
» ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ อว. 

» อ่านข่าวทั้งหมด...