» ประกาศงดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564 
» เลื่อนการรับชุดนักศึกษา 2564 
» ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้ารอบที่ 1 2564 
» ประกาศการขอรับเงินค่าประกันของเสียหายแรกเข้า รอบที่ 2/2564 
» แจ้งผลการสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1,2 และ 4 สังกัดสถานศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2563 

» อ่านข่าวทั้งหมด...