» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศผลการจัดห้องพักนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ขอเชิญนักศึกษาจัดตั้งชมรมและต่อทะเบียนชมรมกิจกรรมนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2567 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : คู่มือกิจกรรมนักศึกษา มทร.อีสาน 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : ประกาศผลการจัดห้องพักนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 
» ศูนย์กลางนครราชสีมา : แจ้งรายละเอียดการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 

» อ่านข่าวทั้งหมด...