แจ้งเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2549 วันที่ประกาศข่าว : 13-11-2560
แจ้งเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2549
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ประกาศข่าว : 01-11-2560
บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา (เพื่อเป็นเอกสารรายงานตัวเข้าซ้อมรับปริญญา) ได้ที่ http://guidancesystem.rmuti.ac.th/ วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2560
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา (เพื่อเป็นเอกสารรายงานตัวเข้าซ้อมรับปริญญา) ได้ที่ http://guidancesystem.rmuti.ac.th/
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึาษา 2559 วันที่ประกาศข่าว : 17-10-2560
สามารถดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึาษา 2559
แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2559 ทุกท่านกรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ประกาศข่าว : 12-10-2560
แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2559 ทุกท่านกรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อ แถว ที่นั่ง มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ประกาศข่าว : 29-09-2560
บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถตรวจสอบรายชื่อแถวที่นั่งได้ที่ www.oapr.rmuti.ac.th/ga2016
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึาษา 2559 วันที่ประกาศข่าว : 24-08-2560
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึาษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา