ราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2560
ราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๑ งาน
ราคากลางจัดซื้อพันธุ์ไก่ไข่พร้อมไข่ จำนวน 1,000 ตัว วันที่ประกาศข่าว : 02-10-2560
ราคากลางจัดซื้อพันธุ์ไก่ไข่พร้อมไข่ จำนวน 1,000 ตัว
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมงานติดตั้งและเดินสายสัญญาณภาพ จำนวน 1 รายการ วันที่ประกาศข่าว : 22-09-2560
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมงานติดตั้งและเดินสายสัญญาณภาพ จำนวน 1 รายการ
ราคากลางจัดจ้างถ่ายทำวีดีทัศน์พร้อมผลิตวีดีทัศน์ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น วันที่ประกาศข่าว : 21-09-2560
ราคากลางจัดจ้างถ่ายทำวีดีทัศน์พร้อมผลิตวีดีทัศน์ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น
ราคากลางซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษ วันที่ประกาศข่าว : 20-09-2560
ราคากลางซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 งาน โดยวิธีพิเศษ
ราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๕๐ รายการ วันที่ประกาศข่าว : 19-09-2560
ราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๕๐ รายการ