ราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๕๕ เครื่อง วันที่ประกาศข่าว : 21-06-2560
ราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๕๕ เครื่อง
ราคากลางซ่อมระบบคอนโทรล จำนวน ๑ งาน วันที่ประกาศข่าว : 21-06-2560
ราคากลางซ่อมระบบคอนโทรล จำนวน ๑ งาน
ราคากลางครุภัณฑ์ปั้มน้ำแรงดันและมอเตอร์ปั้มน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง วันที่ประกาศข่าว : 21-06-2560
ราคากลางครุภัณฑ์ปั้มน้ำแรงดันและมอเตอร์ปั้มน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง
ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน ๑ งาน วันที่ประกาศข่าว : 20-06-2560
ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน ๑ งาน
ราคากลางเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๓๕ ชุด วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2560
ราคากลางเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๓๕ ชุด
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน ๑๒๘,๓๐๐ บาท วันที่ประกาศข่าว : 16-06-2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน ๑๒๘,๓๐๐ บาท
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ วันที่ประกาศข่าว : 05-06-2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ