ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด วันที่ประกาศข่าว : 27-03-2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
ีราคากลาง โครงการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 170 ชุด วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2560
ีราคากลาง โครงการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 170 ชุด
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน วันที่ประกาศข่าว : 20-03-2560
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน
ราคากลางจัดซื้อหลอดไฟพาร์(๓๐๐ PAR/WEL) จำนวน ๓๐๐ ดวง วันที่ประกาศข่าว : 17-03-2560
ราคากลางจัดซื้อหลอดไฟพาร์(๓๐๐ PAR/WEL) จำนวน ๓๐๐ ดวง
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ดวงโคมแบบแอลอีดีจำนวน ๖ ชุด วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2560
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ดวงโคมแบบแอลอีดีจำนวน ๖ ชุด