ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ประกาศข่าว : 18-10-2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน วันที่ประกาศข่าว : 11-10-2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน
ขอเชิญเสนอราคาเพื่อจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ประกาศข่าว : 11-10-2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอเชิญเสนอราคาเพื่อจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ประกาศข่าว : 19-09-2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561