จัดหาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ประกาศข่าว : 24-05-2560
จัดหาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๕๕ เครื่อง วันที่ประกาศข่าว : 24-05-2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๕๕ เครื่อง
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2560
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน วันที่ประกาศข่าว : 19-05-2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน
ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ ชุด วันที่ประกาศข่าว : 16-05-2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ ชุด