ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 170 ชุด วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 170 ชุด
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ วันที่ประกาศข่าว : 21-03-2560
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน วันที่ประกาศข่าว : 20-03-2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเครื่องหมายนักศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ ชุด วันที่ประกาศข่าว : 20-03-2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเครื่องหมายนักศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ ชุด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเสื้อวัฒนธรรม จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด วันที่ประกาศข่าว : 20-03-2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเสื้อวัฒนธรรม จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด
ประกาศสอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประมาณ ๓,๓๐๐ คน วันที่ประกาศข่าว : 15-03-2560
ประกาศสอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประมาณ ๓,๓๐๐ คน