ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


ข่าวบริการศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Date Catagory Topic By
2022-02-21 11:16:33 ข่าวบริการศิษย์เก่า ทำเนียบรายชื่อผู้บริจาคทุนกองทุนพี่และครูร่วมดูแลน้อง อนุสรณ์ 60 ปี เทคโนตะโกรายประจำปี 2559 - 2563 yupapun.bu
2021-03-10 11:42:40 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง งานว่างของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด somporn.in
2021-03-02 15:07:29 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของ บริษัท เอเอเอ เฮ้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด somporn.in
2021-03-02 15:03:01 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด somporn.in
2021-03-02 14:57:01 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของบริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด somporn.in
2021-01-28 13:59:44 ข่าวบริการศิษย์เก่า แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน somporn.in
2020-12-23 10:42:11 ข่าวบริการศิษย์เก่า แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน somporn.in
2020-08-27 10:21:15 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างสัปดาห์ที่ ๑ - ๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ somporn.in
2020-06-18 16:39:43 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างสัปดาห์ที่ ๑ - ๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ somporn.in
2020-06-02 11:57:35 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างสัปดาห์ที่ ๓ - ๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ somporn.in
2020-02-04 15:38:35 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เขาใหญ่ somporn.in
2019-12-18 16:10:13 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา somporn.in
2019-12-04 10:49:09 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) somporn.in
2019-08-13 14:03:34 ข่าวบริการศิษย์เก่า การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 somporn.in
2019-08-13 14:02:22 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา somporn.in
2019-07-11 13:34:25 ข่าวบริการศิษย์เก่า แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน กรอกข้อมูลแบบสอบถามภาวะการหางานทำฯ ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/ somporn.in
2019-01-23 15:55:12 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา somporn.in
2019-01-23 15:35:18 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด somporn.in
2019-01-23 15:34:31 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่ง Electrical Engineer ของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) somporn.in
2019-01-23 15:33:00 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ของ บริษัทพีซีเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด somporn.in
2019-01-23 15:30:26 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ของ บริษัทรักษาความปลอดภัยพีซีเอส และฟาซิลิตี้เซอร์วิสเซส จำกัด (PCS) somporn.in
2018-11-16 11:05:45 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ของบริษัท เอ็นอีพีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) somporn.in
2018-11-16 11:04:51 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกระทรวงต่างประเทศ somporn.in
2018-11-13 10:53:25 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล somporn.in
2018-11-13 10:51:17 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ของโรงพยาบาลวังน้ำเขียว somporn.in
2018-11-06 10:44:40 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของบริษัท เอลาแบรม ซิสเต็ม จำกัด somporn.in
2018-11-05 14:19:52 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของบริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด somporn.in
2018-11-05 14:17:10 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา somporn.in
2018-10-02 10:36:20 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมประมง somporn.in
2018-10-02 10:34:50 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์โครงการ บรรยายพร้อม Workshop"เขียนเรซูเม่(ใบสมัคร)อย่างไรให้ได้งาน"(ฟรี) ของบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด somporn.in
2018-10-02 10:31:49 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด somporn.in
2018-10-02 10:30:39 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า somporn.in
2018-09-27 15:41:15 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด somporn.in
2018-09-27 15:40:26 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา somporn.in
2018-09-20 14:09:43 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลวังน้ำเขียว somporn.in
2018-09-20 14:08:42 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานกับบริษัท กุลธร เคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) somporn.in
2018-09-12 16:12:11 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด somporn.in
2018-09-12 14:19:26 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร somporn.in
2018-09-12 14:17:43 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ของโรงพยาบาลวังน้ำเขียว somporn.in
2018-08-22 09:14:00 ข่าวบริการศิษย์เก่า ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช" ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศลสมทบทุนการศึกษา นักศึกษาไฟฟ้าเทคโนโคราช ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 (SHOT GUN 11.00 น.) ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราช somporn.in
2018-08-03 10:27:44 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ของ บริษัท ชิปโป อาซาฮี โมลด์ส (ประเทศไทย) จำกัด somporn.in
2018-07-31 11:39:37 ข่าวบริการศิษย์เก่า แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษา(Student ID) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID)(ใส่เฉพาะตัวเลข) somporn.in
2018-07-20 22:15:15 ข่าวบริการศิษย์เก่า รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน somporn.in
2018-07-04 09:19:55 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน somporn.in
2018-07-02 14:50:27 ข่าวบริการศิษย์เก่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ของบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด somporn.in
2018-06-12 15:04:27 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ของ บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด somporn.in
2018-06-07 15:16:29 ข่าวบริการศิษย์เก่า ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน somporn.in
2018-04-26 10:04:31 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ข่าวจัดหางานสัมพันธ์ ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา somporn.in
2018-03-27 09:37:32 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน และรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ ของ กลุ่มบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น somporn.in
2018-02-23 11:02:23 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน ของบริษัทไทยคาลิ จำกัด somporn.in
2018-02-23 11:00:37 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ของบริษัทเมกาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา somporn.in
2018-02-23 10:59:32 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน ของบริษัท Vienna Far East (1987) CO.,Ltd somporn.in
2018-01-30 11:29:44 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์โครงการที่ปรึกษาการเงิน รุ่นที่ 12 ของบริษัท เอไอเอ จำกัด somporn.in
2018-01-30 11:28:29 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะวัน โอเอ somporn.in
2018-01-17 16:29:02 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา somporn.in
2018-01-17 16:27:51 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา somporn.in
2018-01-05 10:38:39 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครู ของวิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ somporn.in
2018-01-05 10:37:35 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ของกรมประมง somporn.in
2017-12-28 14:18:52 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จำกัด somporn.in
2017-12-28 14:17:44 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกระทรวงการต่างประเทศ somporn.in
2017-09-27 14:18:02 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด somporn.in
2017-09-27 14:17:24 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) somporn.in
2017-08-21 09:58:31 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูของวิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ somporn.in
2017-08-17 10:07:48 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา somporn.in
2017-08-02 11:09:42 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษา ทำงานหารายได้พิเศษ ของบริษัทสยามธารา อะมิวส์เม้นท์ จำกัด somporn.in
2017-08-02 11:08:10 ข่าวบริการศิษย์เก่า การรับสมัคร นิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงานในกระทรวงการต่างประเทศ somporn.in
2017-07-12 14:29:57 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัทสินมิตร จำกัด somporn.in
2017-06-27 14:04:21 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครู ของวิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ somporn.in
2017-06-27 14:00:03 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ของ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี somporn.in
2017-06-27 13:58:36 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จำกัด somporn.in
2017-06-26 13:52:25 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน บริษัท ที เอส เค โลจิสติกส์ somporn.in
2017-04-25 13:57:24 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของบริษัทเยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด somporn.in
2017-04-11 15:49:39 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ข่าวและตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ somporn.in
2017-04-04 15:27:13 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและรับสมัครพนักงานของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) somporn.in
2017-04-04 15:17:39 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา somporn.in
2017-03-27 09:09:38 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา somporn.in
2017-03-20 09:52:10 ข่าวบริการศิษย์เก่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของบริษัท ชงโค วิศวกรรม จำกัด somporn.in
2017-03-08 15:27:51 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของบริษัท ไทยสงวนโภชนา จำกัด somporn.in
2017-03-06 13:23:39 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) somporn.in
2017-03-01 13:39:23 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงานของบริษัท อาร์. เค. ยูเนี่ยน คอนสตรั๊คชั่น จำกัด somporn.in
2017-03-01 13:38:27 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2560 somporn.in
2017-03-01 13:37:12 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ somporn.in
2017-03-01 13:35:22 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ของกรมประมง somporn.in
2017-02-28 15:13:11 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) somporn.in
2017-02-28 15:10:41 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของสำนักงานจัดหางานสุโขทัย somporn.in
2017-01-19 14:17:52 ข่าวบริการศิษย์เก่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม somporn.in
2017-01-19 14:06:50 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของ บริษัทเอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด somporn.in
2017-01-19 13:55:55 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของ บ.ดัชมิลล์ จำกัด somporn.in
2016-12-27 10:41:09 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ somporn.in
2016-12-21 16:01:30 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร somporn.in
2016-12-21 15:51:11 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ somporn.in
2016-11-08 09:23:59 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคมพฤศจิกายน2559 somporn.in
2016-11-08 09:22:54 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประกาศรับสมัครงาน บริษัทสีมา เทคโนโลยี่ somporn.in
2016-10-17 15:20:22 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานบริษัทสตาร์เวลล์ somporn.in
2016-10-11 14:53:14 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม somporn.in
2016-10-11 14:51:11 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน somporn.in
2016-09-06 15:31:00 ข่าวบริการศิษย์เก่า การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป somporn.in
2016-08-17 09:34:48 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำนักงานจัดหางาน นครราชสีมา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 somporn.in
2016-08-04 16:20:12 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพัน์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน สิงหาคม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย somporn.in
2016-08-02 10:19:40 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพัน์ตำแหน่งงานว่าง บ.บีบีเอ็ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด somporn.in
2016-07-15 11:06:31 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง โรงแรมสีมาธานี somporn.in
2016-07-15 09:34:42 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กรกฎาคม กรมจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา somporn.in
2016-07-11 10:26:01 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างจากหน่วยงานภายนอก somporn.in
2016-06-30 11:55:07 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน เดือนมิถุนายน somporn.in
2016-06-17 14:49:06 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัทผลิตภัณฑ์พลาสติก(2012)จำกัด somporn.in
2016-06-17 14:47:54 ข่าวบริการศิษย์เก่า กรมจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างงานประจำเดือนมิถุนายน 2559 somporn.in
2016-06-14 08:54:53 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บ.แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์ส จำกัด somporn.in
2016-06-10 14:42:40 ข่าวบริการศิษย์เก่า ตำแหน่งงานว่าง จากระบบสารสนเทศ กรมจัดหางาน somporn.in
2016-06-07 09:36:06 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤษภาคม(2) 2559 somporn.in
2016-05-30 09:50:07 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บ.แอล.เค.พี เหมืองแร่ จำกัด somporn.in
2016-05-25 13:39:28 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนพค.2559 somporn.in
2016-05-25 13:21:18 ข่าวบริการศิษย์เก่า ตำแหน่งว่างงานเดือน พฤษภาคม 2559 สำนักงานจัดหางานนครราชสีมา somporn.in
2016-05-25 11:55:11 ข่าวบริการศิษย์เก่า แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2557 กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำฯ. โดยใช้รหัสนักศึกษา (ไม่ต้องใส่ - ) และรหัสบัตรประชาชน. ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/ somporn.in
2016-05-18 10:55:15 ข่าวบริการศิษย์เก่า ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานคืนสู่เหย้า 60 ปี เทคโนตะโกราย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 somporn.in
2016-05-13 16:02:58 ข่าวบริการศิษย์เก่า ตำแหน่งงานว่างจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 somporn.in
2016-05-13 15:58:42 ข่าวบริการศิษย์เก่า วารสารจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนเมษายน 2559 somporn.in
2016-05-13 10:23:40 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท พาต้าเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด somporn.in
2016-05-10 15:47:01 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด somporn.in
2016-05-10 15:45:14 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) somporn.in
2016-05-10 10:55:19 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด somporn.in
2016-05-10 10:50:17 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ไซโก พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด somporn.in
2016-05-10 10:45:19 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด somporn.in
2016-01-08 11:02:21 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2559 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา somporn.in
2015-12-28 15:13:21 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา somporn.in
2015-12-23 08:47:55 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จากบริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จำกัด somporn.in
2015-12-22 16:14:33 ข่าวบริการศิษย์เก่า กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ somporn.in
2015-12-22 16:02:01 ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนธันวาคม วันที่ 16-31 ธันวาคม 2558 สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครราชสีมา somporn.in
2015-12-21 11:05:30 ข่าวบริการศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาานว่าง จากบริษัทไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด มหาชน somporn.in
2015-12-21 10:35:56 ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครราชสีมา somporn.in
2015-12-03 15:11:56 ข่าวบริการศิษย์เก่า ขอเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ somporn.in
2015-10-26 17:27:55 ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา somporn.in
2015-10-26 17:26:25 ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จากบริษัท โอสถสภา จำกัด somporn.in
2015-10-26 17:25:02 ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จากสำนักงานจัดงานจังหวัดสุโขทัย somporn.in
Date Catagory Topic By
×

Tickets

Need help?

CONTACT

ติดต่อเรา

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Phone: 2887,2888
Email: mis@rmuti.ac.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://mis.rmuti.ac.th