ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


ข่าวการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Date Catagory Topic By
2022-06-20 15:11:09 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.)และ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-06-14 16:31:48 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.)และ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-06-14 16:28:53 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-06-13 14:05:49 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) (รอบที่ 1) ยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 8 - 9 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-06-10 14:47:51 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) คุณวุฒิที่รับ ม.6 / ปวช. / ปวส. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิ.ย. 2565 umpa.ka
2022-06-08 16:28:39 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มิ.ย. 2565 umpa.ka
2022-06-06 16:34:43 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) (รอบที่ 1) สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-06-02 15:50:07 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) สอบสัมภาษณ์วันที่ 4 มิ.ย. 2565 umpa.ka
2022-05-31 16:34:55 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission) สอบสัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 28 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-05-25 09:34:01 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 - 31 พ.ค. 2565 รอบสุดท้าย!! umpa.ka
2022-05-24 16:43:51 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admisssion) ยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 18 - 19 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-05-20 16:39:42 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2565 umpa.ka
2022-05-20 16:35:50 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2565 umpa.ka
2022-05-12 14:58:38 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota) ยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 9-10 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-05-10 10:46:45 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-05-03 16:08:36 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-04-29 10:41:37 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู. (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) กำหนดสอบวันที่ 7 พ.ค. 2565 กำหนดให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมทุกสาขาวิชา ขอให้อ่านที่ประกาศมหาวิทยาลัย umpa.ka
2022-04-27 17:29:38 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบวันที่ 30 เม.ย. 2565 umpa.ka
2022-04-25 17:03:50 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-04-20 15:24:39 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota) สมัครเมื่อวันที่ 1 - 19 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-03-08 09:40:57 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครระหว่างวันที่ 7 มี.ค. - 25 เม.ย. 2565 umpa.ka
2022-02-11 13:29:28 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-02-10 11:10:55 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง) umpa.ka
2022-02-01 15:33:46 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 13 มี.ค. 2565 umpa.ka
2022-02-01 15:25:27 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา umpa.ka
2022-01-03 21:41:09 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระหว่างวันที่ 3 - 19 มกราคม 2565 (เท่านั้น) umpa.ka
2021-11-25 16:12:00 ข่าวการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2565 ชำระเงินระหว่างวันที่ 18 - 22 พ.ย. 2564 และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา umpa.ka
2021-11-17 16:55:47 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2565 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา umpa.ka
2021-10-26 16:36:30 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา umpa.ka
2021-10-26 16:32:34 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา umpa.ka
2021-10-21 22:59:33 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2 กำหนดสอบคัดเลือกวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. umpa.ka
2021-06-15 09:23:42 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติมรอบที่ 2 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา umpa.ka
2021-06-15 09:08:49 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : รูปแบบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา umpa.ka
2021-06-15 08:59:49 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบรับตรง (รอบที่ 3) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา umpa.ka
2021-06-13 21:56:51 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบรับตรง (รอบที่ 4) (รอบสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 11 - 17 มิถุนายน 2564 (เท่านั้น) umpa.ka
2021-06-09 09:02:24 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1 & Admission 2) (สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-06-03 22:23:48 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) (รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 มิ.ย. 2564) umpa.ka
2021-06-02 16:43:08 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1 & Admission 2) (สมัครผ่านระบบ ทปอ. เมื่อวันที่ 7 - 15 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-05-27 14:51:00 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) (รับสมัครระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2564) umpa.ka
2021-05-13 22:20:27 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (กลุ่มนักศึกษา ระบบโควตา OPENHOUSE / ระบบโควตาแบบปิด / ระบบโควตาแบบเปิด / ระบบรับตรง / ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Portrfolio)) umpa.ka
2021-05-13 21:53:25 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) (สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-05-13 21:40:19 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564 (สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-05-06 15:49:56 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564 (สมัครระหว่างวันที่ 2 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-05-05 21:31:41 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรูปแบบออนไลน์ ระดับปรระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) (สมัครระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 3 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-04-27 13:20:11 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : รอบที่ 2 รอบโควตา (สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ) (สมัครระหว่างวันที่ 1 - 23 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-04-08 13:52:49 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (ทำการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-03-02 14:00:51 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564 (เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 30 เมษายน 2564) umpa.ka
2021-02-26 17:42:42 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Portfolio) (ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ ทปอ. เมื่อวันที่ 22 - 23 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-02-18 09:32:03 ข่าวการศึกษา ขอเชิญเข้าฟังบรรยายเรื่อง Enhance digital productivity with Microsoft365 manot.au
2021-02-17 14:56:14 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Portfolio) (สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-02-01 16:10:57 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2564) umpa.ka
2021-01-26 15:52:03 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รายงานตัวระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-01-21 14:34:46 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวระบบออนไลน์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รับสมัครผ่านช่องทางสถานศึกษา เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 - 13 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2021-01-21 10:06:17 ข่าวการศึกษา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์พิเศษในหัวข้อ "Microsoft Teams Mobile Devices Experiences Update" manot.au
2021-01-18 10:03:38 ข่าวการศึกษา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์พิเศษในหัวข้อ "Modern Hybrid Meeting Room for Resilient Education" manot.au
2021-01-11 10:42:17 ข่าวการศึกษา เรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์พิเศษในหัวข้อ "Microsoft Teams Classroom Experiences Update" manot.au
2021-01-06 10:34:57 ข่าวการศึกษา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์พิเศษในหัวข้อ "การสร้างแบบทดสอบและจัดการสอบวิถีใหม่แบบออนไลน์ ด้วย Dugga - Digital Assessment Platform" manot.au
2020-11-05 21:34:51 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครเมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-08-19 16:11:27 ข่าวการศึกษา แจ้งการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 umpa.ka
2020-07-14 15:50:43 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 5 (ฉบับที่ 2) ดำเนินการคัดเลือก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผ่านมา umpa.ka
2020-07-14 15:45:27 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมรอบที่ 3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ผ่านมา umpa.ka
2020-07-08 16:44:55 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมรอบที่ 3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 umpa.ka
2020-07-03 15:12:40 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 7 กรกฎาคม 2563 umpa.ka
2020-07-03 14:57:57 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 5 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563 umpa.ka
2020-06-23 09:45:16 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ สมัครระหว่างวันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-06-23 09:39:26 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4 (ฉบับที่ 2) สมัครระหว่างวันที่ 9 - 17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-06-19 14:13:53 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 4 (สมัครระหว่างวันที่ 9 - 17 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2020-06-05 11:09:51 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบที่ 4 (Admission 2) umpa.ka
2020-06-05 09:28:50 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ประจำปีการศึกษา 2563 umpa.ka
2020-06-05 09:25:23 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (อสศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 umpa.ka
2020-06-02 15:47:49 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 (ฉบับที่ 2) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-05-29 15:57:30 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 3 สมัครเข้าศึกษาระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-05-02 17:44:48 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 สมัคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-04-27 16:41:15 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 :รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ ระบบ TCAS ดำเนินการยืนยัน เมื่อวันที่ 22 -23 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-04-27 16:32:07 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 :ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 2 (ฉบับที่ 2) สมัครเมื่อวันที่ 9 - 20 เมษายน 2563 สอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-04-22 17:59:33 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 :ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 2 สมัครเมื่อวันที่ 9 - 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-04-17 16:25:01 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 27 เมษายน 2563 เท่านั้น (ผ่านระบบของ ทปอ.) umpa.ka
2020-04-17 16:17:41 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ สมัครเมื่อวันที่ 6 ก.พ. - 18 มี.ค. 2563 umpa.ka
2020-04-09 21:12:01 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง เพิ่มเติมรอบที่ 2 รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ระหว่างวันที่ 9 - 20 เมษายน 2563 umpa.ka
2020-04-09 21:07:53 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 3) สอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 - 3 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-04-09 20:59:34 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการลงทะเบียนและวิธีดำเนินการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดที่แจ้งติดตามกำหนดการวันที่ 1 เม.ย. 2563 umpa.ka
2020-03-26 22:09:02 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 2) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 21 - 22 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา umpa.ka
2020-03-24 14:51:06 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรีและประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ umpa.ka
2020-03-19 17:54:11 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือก ระดับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง ยกเลิกการสอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่สอบระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563 * เฉพาะกลุ่มที่เดินทางมาสอบ ณ มหาวิทยาลัยฯ !เท่านั้น! umpa.ka
2020-03-18 17:51:16 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรงและแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กำหนดสอบระหว่างวันที่ 21 - 22 มี.ค. 63 umpa.ka
2020-03-09 16:37:06 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 umpa.ka
2020-03-05 09:29:26 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4 มี.ค - 30 เม.ย. 63 umpa.ka
2020-02-06 11:35:48 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. - 12 มี.ค. 2563 umpa.ka
2020-02-04 16:45:45 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) umpa.ka
2019-12-28 09:02:12 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 12 มี.ค. 2563 umpa.ka
2019-12-27 11:06:17 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) สอบเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านม umpa.ka
2019-12-12 17:46:37 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต umpa.ka
2019-12-12 17:35:50 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio) umpa.ka
2019-10-30 09:26:28 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2 (สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-10-24 17:30:16 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 umpa.ka
2019-10-24 17:26:42 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2563 (รายงานตัวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-10-24 17:23:16 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รายงานตัวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-10-17 16:06:32 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบ โควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 umpa.ka
2019-10-16 15:07:39 ข่าวการศึกษา รับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. หลักสูตรช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง เปิดใหม่ปี 63 นี้ jitsupa.pr
2019-10-16 15:02:13 ข่าวการศึกษา รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรใหม่ระดับ ปวส. เปิดสอนปีการศึกษา 2563 jitsupa.pr
2019-10-09 20:05:09 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 (รับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2562) umpa.ka
2019-10-09 20:01:28 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-09-27 15:03:43 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (รับสมัครระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2562 - 26 พ umpa.ka
2019-09-20 17:32:20 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตา OPENHOUSE ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครเมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา umpa.ka
2019-09-13 09:47:09 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการวันประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต umpa.ka
2019-06-25 16:05:54 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 5) (สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562) umpa.ka
2019-06-24 15:29:08 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 5) (สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 มิถุนายน 2562) umpa.ka
2019-06-21 16:51:05 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) (สอบเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562) umpa.ka
2019-06-20 16:54:14 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) (ระหว่างวันที่ 19 -20 มิถุนายน 2562) umpa.ka
2019-06-18 17:29:12 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : รอบรับตรง (รอบที่ 5) (รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 23 มิถุนายน 2562) umpa.ka
2019-06-18 17:25:04 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) (สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-06-14 17:49:16 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 5.1 รอบรับตรงอิสระ (สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-06-14 17:46:07 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ (สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-06-13 17:11:57 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 5.1 รอบรับตรงอิสระ (สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ) umpa.ka
2019-06-12 15:49:37 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) (สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-06-11 16:21:53 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มิ.ย. 62 ) umpa.ka
2019-06-07 17:38:31 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 5.1 รอบรับตรงอิสระ (เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 12 มิ.ย. 62 ) umpa.ka
2019-06-07 17:33:04 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ (เป็นผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 13 มิ.ย. 62 ) umpa.ka
2019-06-07 17:22:01 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 4 ระบบ Admission ( สอบเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 62 ) umpa.ka
2019-06-07 16:20:46 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบรับตรง (รอบที่ 4) ( เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 4 มิ umpa.ka
2019-06-02 11:13:56 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) ฉบับที่ 2 ( เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1- 9 มิ.ย. 62 ) umpa.ka
2019-06-02 09:30:42 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-05-29 16:22:21 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 4 ระบบ Admission (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2562) umpa.ka
2019-05-29 09:47:31 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) ( เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62 ) umpa.ka
2019-05-29 09:41:39 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) (สอบเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562) umpa.ka
2019-05-24 11:37:34 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 5 มิ.ย. 62) umpa.ka
2019-05-17 13:20:11 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (สอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-05-10 16:57:16 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง ฉบับที่ 3 (รายชื่อเพิ่มเติม) umpa.ka
2019-05-10 16:53:51 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 4 ระบบ Admission เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 19 พ.ค. 2562 umpa.ka
2019-05-10 16:49:58 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 umpa.ka
2019-05-08 22:45:05 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 17 พ.ค. 2562 umpa.ka
2019-05-08 22:07:51 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง ฉบับที่ 2 (รายชื่อเพิ่มเติม) umpa.ka
2019-05-08 22:03:19 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-05-08 22:00:21 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง รอบที่ 2 (สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2019-04-30 16:45:39 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) (สอบคัดเลือกวันที่ 26 เมษายน 2562 ท umpa.ka
2019-04-25 15:37:44 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรงรอบที่ 2 (สมัครระหว่างวันที่ 3 - 19 เมษายน 2562 umpa.ka
2019-04-19 09:18:04 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ (สอบเมื่อวันที่ 19 เมษา umpa.ka
2019-04-17 15:13:49 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (ระหว่างวันที่ 17 - 29 เมษายน 2562) umpa.ka
2019-04-04 16:14:39 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตามที่ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาติดตามประกาศอีกครั้งวันที่ 4 เมษายน 2562 umpa.ka
2019-03-12 15:58:10 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ระบบรับตรง umpa.ka
2018-12-25 16:24:57 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio) umpa.ka
2018-11-30 16:47:25 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : รอบที่ 1 TCAS (Protfolio) umpa.ka
2018-11-28 15:21:37 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต umpa.ka
2018-11-08 15:52:36 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 umpa.ka
2018-10-30 16:31:23 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 umpa.ka
2018-10-19 16:39:15 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 umpa.ka
2018-10-19 11:11:16 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2 umpa.ka
2018-06-29 18:11:39 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 5) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา umpa.ka
2018-06-28 17:15:38 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 5) สมัครระหว่างวันที่ 25 - 27 มิ.ย. 61 umpa.ka
2018-06-25 16:20:43 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3) umpa.ka
2018-06-25 14:23:54 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 4) ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 umpa.ka
2018-06-25 14:22:36 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 5) ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 umpa.ka
2018-06-22 09:45:16 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3) umpa.ka
2018-06-21 17:17:35 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) umpa.ka
2018-06-20 18:00:32 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) umpa.ka
2018-06-18 16:03:54 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3) umpa.ka
2018-06-15 18:43:41 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 4) รับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2561 (รับคุณวุฒิ ร umpa.ka
2018-06-15 18:39:23 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (3.5) ฉบับที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี umpa.ka
2018-06-14 11:50:33 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2018-06-13 18:33:35 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) สอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา umpa.ka
2018-06-13 18:19:11 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (3.5) ฉบับที่ 2 umpa.ka
2018-06-13 00:29:34 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) umpa.ka
2018-06-11 18:04:54 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) umpa.ka
2018-06-08 22:11:44 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (กำหนดสอบวันที่ 11 มิ.ย. 2561) umpa.ka
2018-06-06 17:56:51 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (3.5) umpa.ka
2018-06-06 17:53:31 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี (ผู้มีสิทธิ์ Clearinghouse รอบที่ 3/2) ฉบับที่ 2 umpa.ka
2018-06-05 19:46:30 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) umpa.ka
2018-06-05 17:52:27 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี (ผู้มีสิทธิ์ Clearinghouse รอบที่ 3/2) umpa.ka
2018-06-05 17:50:04 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) umpa.ka
2018-06-01 16:59:21 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ umpa.ka
2018-06-01 16:55:09 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) umpa.ka
2018-05-31 17:02:04 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี umpa.ka
2018-05-24 16:53:59 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) umpa.ka
2018-05-18 09:29:31 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (หรือรอบ 3.5) ระหว่างวันที่ 17 - 30 พฤษภาคม 2561 umpa.ka
2018-05-15 17:58:45 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง รอบที่ 2 umpa.ka
2018-05-11 15:55:35 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี umpa.ka
2018-05-09 17:07:18 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 umpa.ka
2018-05-08 16:36:30 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน umpa.ka
2018-05-08 16:24:18 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 2) umpa.ka
2018-05-01 15:55:56 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 2) umpa.ka
2018-04-30 14:42:06 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี umpa.ka
2018-04-25 22:51:02 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2561 umpa.ka
2018-04-23 17:15:09 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี umpa.ka
2018-04-19 18:38:28 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กาหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 umpa.ka
2018-04-09 16:40:05 ข่าวการศึกษา ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) umpa.ka
2018-04-04 11:45:49 ข่าวการศึกษา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ umpa.ka
2018-04-03 09:46:19 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) 1/2 ระดับปริญญาตรี umpa.ka
2017-05-09 09:02:05 ข่าวการศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3) umpa.ka
2017-05-08 16:06:18 ข่าวการศึกษา ข่าวการศึกษา ? ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 5) สำหรับผู้สมัครในวันที่ 1 - 18 เมษายน 2560 umpa.ka
2017-05-04 16:27:56 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2) umpa.ka
2017-05-04 16:25:07 ข่าวการศึกษา ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 4) (สอบข้อเขียน 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2017-05-01 16:40:12 ข่าวการศึกษา ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3) (สอบข้อเขียน 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา) umpa.ka
2017-04-28 16:58:32 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3) umpa.ka
2017-04-20 10:24:57 ข่าวการศึกษา ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2) umpa.ka
2017-03-27 18:36:05 ข่าวการศึกษา ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2) umpa.ka
2017-03-15 23:10:35 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 umpa.ka
2017-03-08 16:48:32 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 umpa.ka
2017-02-28 18:54:55 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 umpa.ka
2017-02-23 00:29:27 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว ระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับที่ 2 umpa.ka
2017-02-18 23:49:56 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2560 umpa.ka
2017-02-18 23:48:12 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 umpa.ka
2016-12-19 16:26:44 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 umpa.ka
2016-12-15 16:48:13 ข่าวการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 umpa.ka
2016-11-17 22:19:49 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารายงานตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ระบบเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 umpa.ka
2016-02-29 09:40:26 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2016-01-06 15:55:24 ข่าวการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2015-12-18 14:22:42 ข่าวการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2015-12-18 14:21:01 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2015-12-18 14:20:32 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์) waranya.sa
2015-10-31 12:18:24 ข่าวการศึกษา ตรวจสอบสถานะการสมัคร ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 ในงาน เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร.อีสาน (Open House) waranya.sa
2015-10-12 10:44:32 ข่าวการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 waranya.sa
2015-07-27 09:55:55 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท MBA) ประจำปีการศึกษา 2558 (สมัครครั้งที่ 2) ประกาศวันที่ 27 ก.ค.58 waranya.sa
2015-07-24 08:28:19 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ประกาศ 24 ก.ค.58 waranya.sa
2015-07-24 08:23:19 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท MBA) ประจำปีการศึกษา 2558 (สมัครครั้งที่ 2) ประกาศวันที่ 24 ก.ค.58 waranya.sa
2015-07-14 09:42:08 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) ประกาศ 14 ก.ค.58 waranya.sa
2015-07-14 09:36:08 ข่าวการศึกษา ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2015-06-08 08:12:12 ข่าวการศึกษา แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ วันประกาศผลสอบ สำหรับผู้สมัครระบบรับตรง (ครั้งที่ 3) waranya.sa
2015-06-04 13:27:05 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 (ประกาศ 4 มิ.ย.58) waranya.sa
2015-05-18 15:16:03 ข่าวการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี sanun.ka
2015-02-12 08:53:01 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ระดับปวส.และระดับปริญญารี ต่อเนื่อง-เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2015-02-12 08:51:57 ข่าวการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มี.ค.58 waranya.sa
2015-01-14 15:35:24 ข่าวการศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (Applied ICT) sanun.ka
2014-12-23 14:58:54 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 waranya.sa
2014-11-18 10:42:24 ข่าวการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 - 2 มีนาคม 2558) waranya.sa
2014-09-22 11:08:36 ข่าวการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มกราคม 2558) waranya.sa
2014-05-22 11:03:08 ข่าวการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (รอบ 2) sanun.ka
2014-04-01 11:56:52 ข่าวการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม waranya.sa
2014-04-01 11:54:05 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2014-04-01 11:50:19 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต waranya.sa
2014-04-01 11:48:14 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2013-12-12 14:05:48 ข่าวการศึกษา แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบคัดเลือกระบบโควตา เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2013-12-11 11:02:33 ข่าวการศึกษา (ขยายเวลา) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 พ.ค.57 waranya.sa
2013-12-09 15:30:30 ข่าวการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ - 24 ก.พ.57 waranya.sa
2013-12-04 15:26:59 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องสอบ วันเวลาสอบ สำหรัผู้สมัครระบบโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2013-11-27 15:12:34 ข่าวการศึกษา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว ผู้สมัครโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 waranya.sa
2013-10-07 09:44:21 ข่าวการศึกษา แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครในงาน Open House waranya.sa
2013-09-16 12:19:34 ข่าวการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 : ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต waranya.sa
2013-09-09 14:01:29 ข่าวการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 waranya.sa
2013-05-21 11:13:12 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ICT รุ่น 7 รอบ 2 sanun.ka
2013-05-15 14:52:24 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ปริญญาโท ICT รุ่นที่ 7 รอบ 2 sanun.ka
2013-04-22 11:28:47 ข่าวการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2556 sirinthar.in
2013-04-19 13:54:32 ข่าวการศึกษา ค่ายวิชาการด้าน "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ"รุ่นที่ 4 suyanee.pi
2013-03-28 08:38:53 ข่าวการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2556 sirinthar.in
2013-03-25 17:09:32 ข่าวการศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (Applied ICT) รอบ 2 sanun.ka
2013-03-05 09:31:46 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ICT รุ่น 7 sanun.ka
2013-02-26 10:09:21 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ปริญญาโท ICT รุ่นที่ 7 sanun.ka
2012-11-20 08:56:25 ข่าวการศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา ICT ประยุกต์ ประจำปี 1/2556 sanun.ka
2012-05-28 08:58:08 ข่าวการศึกษา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (เพิ่มเติม) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 - 1 มิถุนายน 2555 sanun.ka
2012-05-24 14:41:36 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 (สอบสัมภาษณ์วันที่ 23 พ.ค.) waranya.sa
2012-05-21 09:36:57 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ICT รุ่น 6 (รอบที่ 2) sanun.ka
2012-05-18 11:50:13 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ปริญญาโท ICT รุ่นที่ 6 (รอบที่ 2) sanun.ka
2012-05-02 08:53:13 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3 ในระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2555 waranya.sa
2012-05-02 08:28:36 ข่าวการศึกษา ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาใหม่ระบบโควตาและระบบรับตรง ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 waranya.sa
2012-04-21 15:21:46 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบรับตรง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 waranya.sa
2012-04-18 10:39:52 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 waranya.sa
2012-04-12 11:58:54 ข่าวการศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2555 waranya.sa
2012-04-11 10:45:18 ข่าวการศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา ICT ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 1/2555 รอบ 2 sanun.ka
2012-04-10 09:50:10 ข่าวการศึกษา ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 2555 waranya.sa
2012-04-05 09:56:28 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควตาและระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 waranya.sa
2012-03-30 16:33:36 ข่าวการศึกษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิก์ประยุกต์ (ระบบรับตรง) sirinthar.in
2012-03-30 15:14:19 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2555 waranya.sa
2012-03-23 09:08:40 ข่าวการศึกษา ประกาศรายวิชาเปิดสอนหมวดศึกษาทั่วไปภาคฤดูร้อน ระดับ ป.โท sirinthar.in
2012-03-23 09:07:44 ข่าวการศึกษา ประกาศรายวิชาเปิดสอนหมวดศึกษาทั่วไปภาคฤดูร้อน ระดับ ปวส. sirinthar.in
2012-03-23 09:05:21 ข่าวการศึกษา ประกาศรายวิชาเปิดสอนหมวดศึกษาทั่วไปภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี sirinthar.in
2012-03-06 16:51:17 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ICT รุ่น 6 sanun.ka
2012-03-05 16:10:54 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง / เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2555 waranya.sa
2012-02-24 11:01:12 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ปริญญาโท ICT รุ่นที่ 6 sanun.ka
2012-01-05 14:10:00 ข่าวการศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรง ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2555 waranya.sa
2011-12-09 11:33:34 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สำหรับผู้สมัครคัดเลือกนักศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2555 waranya.sa
2011-11-25 16:06:41 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ สำหรับผู้สมัครคัดเลือกนักศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2555 waranya.sa
2011-11-25 09:29:40 ข่าวการศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา ICT ประยุกต์ ประจำปี 1/2555 sanun.ka
2011-11-24 11:25:02 ข่าวการศึกษา เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2555 waranya.sa
2011-11-14 13:33:04 ข่าวการศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง/เทียบโอนฯ ประจำปีการศึกษา 2555 waranya.sa
2011-11-09 08:50:26 ข่าวการศึกษา เชิญชวนนักศึกษา สมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน โครงการเรารักโรงเรียนกับโตชิบา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2554 yupapun.bu
2011-10-02 14:39:07 ข่าวการศึกษา ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังเตรียมความพร้อมสอบเทียบโอน รอบ 2 วิชาภาษีอากร 1 supoj.ap
2011-09-01 09:48:47 ข่าวการศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2555 waranya.sa
2011-05-23 08:51:45 ข่าวการศึกษา เลื่อนกำหนดปฐมนิเทศ นักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 4 มิถุนายน 2554 เป็น วันที่ 11 มิถุนายน 2554 suriya.ji
2011-04-21 15:52:33 ข่าวการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม) waranya.sa
2011-04-19 11:03:01 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม) waranya.sa
2011-04-04 11:02:48 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 waranya.sa
2011-03-28 11:38:47 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบรับตรง waranya.sa
2011-03-16 08:32:16 ข่าวการศึกษา กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2554 yupapun.bu
2011-02-28 13:03:31 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ICT รุ่น 5 sanun.ka
2011-02-24 17:15:47 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ปริญญาโท ICT รุ่นที่ 5 sanun.ka
2011-01-06 10:46:13 ข่าวการศึกษา รับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน yupapun.bu
2010-12-16 13:25:58 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2554 waranya.sa
2010-12-15 16:09:26 ข่าวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท anchalee.ji
2010-11-24 08:37:09 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่สอบ และสถานที่สอบคัดเลือกระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2554 waranya.sa
2010-11-04 16:46:42 ข่าวการศึกษา รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา ICT ประยุกต์ ประจำปี 2554 sanun.ka
2010-11-01 13:44:16 ข่าวการศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 (ระบบรับตรง) waranya.sa
2010-09-01 13:38:06 ข่าวการศึกษา รับสมัครคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษา เข้าศึกษาในระบบโควตาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 waranya.sa
2010-05-04 11:49:51 ข่าวการศึกษา นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1 (ป.ตรี และ ปวส.)เข้าร่วมเรียนปรับพื้นฐาน wichai
2010-04-29 13:11:32 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก ทุนเคมี nutbangorn.sa
2010-03-05 14:45:49 ข่าวการศึกษา ประกาศรับสมัคร เรื่องการให้ทุนศึกษาต่อ งบโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสายวิชาการ nutbangorn.sa
2010-03-04 10:23:40 ข่าวการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท anchalee.ji
2010-03-02 14:19:04 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ICT รุ่น 4 sanun.ka
2010-02-25 14:45:43 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ปริญญาโท ICT รุ่นที่ 4 sanun.ka
2009-11-05 15:50:44 ข่าวการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2553 aekachai.pu
2009-10-23 15:15:22 ข่าวการศึกษา ***คู่มือการลงทะเบียนผ่านระบบ ESS สำหรับนักศึกษา เข้าศึกษาปี 2552 chanintron.ch
2009-09-11 09:32:13 ข่าวการศึกษา สมัครโควตาที่นี่ aekachai.pu
2009-07-22 18:17:48 ข่าวการศึกษา วันสอบ กลางภาคการศึกษา ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย panumas
2009-03-31 12:22:53 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนศึกษาต่อ ปริญญาเอก สาขาเคมี nutbangorn.sa
2009-03-21 16:19:57 ข่าวการศึกษา ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกระบบตรง panumas
2009-03-21 16:13:41 ข่าวการศึกษา บัตรประจำผู้ตัวสอบ คัดเลือกเข้าศึกษา ที่ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย panumas
2009-03-21 16:11:06 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก ที่ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย panumas
2009-03-10 10:23:26 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อ งบโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย สาขาเคมี nutbangorn.sa
2009-03-03 10:26:47 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาป โท ICT รุ่น 3 sanun.ka
2009-02-25 15:03:00 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ปริญญาโท ICT รุ่นที่ 3 sanun.ka
2009-02-10 12:40:04 ข่าวการศึกษา ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อ งบโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย สาขาเคมี nutbangorn.sa
2009-02-10 12:24:15 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก nutbangorn.sa
2009-01-28 18:00:54 ข่าวการศึกษา รับสมัครบุคคลภายนอกรับทุนศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี nutbangorn.sa
2009-01-28 17:57:07 ข่าวการศึกษา รับสมัครบุคคลภายนอกรับทุนศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ nutbangorn.sa
2009-01-27 09:27:04 ข่าวการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)รับโอนข้าราชการตำแหน่งอาจารย์ทางด้านไอซีที sanun.ka
2009-01-26 13:40:23 ข่าวการศึกษา เปิดอบรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2551 หลักสูตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ 30 ชั่วโมง sirinthar.in
2009-01-03 13:04:03 ข่าวการศึกษา มทร. อีสาน เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน sanun.ka
2008-11-11 15:59:06 ข่าวการศึกษา ประกาศรับสมัครโควตานักกีฬา apiradee.ch
2008-11-05 13:10:29 ข่าวการศึกษา หลักสูตรภาษาต่างประเทศ sirinthar.in
2008-09-15 14:46:11 ข่าวการศึกษา การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่(โควตา) aekachai.pu
2008-05-23 11:07:14 ข่าวการศึกษา เปลี่ยนแปลงกำหนดการ ผ่านระบบบริการนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (ESS) panumas
2008-05-04 21:30:29 ข่าวการศึกษา ** ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ Admissions 51 ออกมาแล้ว ** panumas
2008-04-11 10:02:19 ข่าวการศึกษา 187ขั้นตอนของนักศึกษาที่สอบติดกลุ่มสำรอง ทุกสาขา panumas
2008-04-11 09:42:28 ข่าวการศึกษา 141การวัดตัวตัดชุดนักศึกษาใหม่ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย panumas
2008-04-11 09:38:28 ข่าวการศึกษา 174-178การเข้าสู่ระบบการป้อนประวัตินักศึกษาใหม่ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา panumas
2008-04-11 09:32:53 ข่าวการศึกษา 179-180-185 148 - 191 ขั้นตอน ขึ้นทะเบียน และรายงานตัวของ นักศึกษา โควตา panumas
2008-04-09 16:21:57 ข่าวการศึกษา 149 -150-151ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนวิชา (นศ.รับตรง) panumas
2008-04-09 15:16:50 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้าศึกษา panumas
2008-04-09 14:40:31 ข่าวการศึกษา Download คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2551 panumas
2008-04-01 13:09:07 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ panumas
2008-03-30 17:45:00 ข่าวการศึกษา ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ ผู้ผ่านข้อเขียน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย panumas
2008-03-12 16:09:27 ข่าวการศึกษา กำหนดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน นศ. ปริญญาโท สาขา ICT Artith
2008-03-10 15:31:41 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขา ICT ประจำปี 2551 Artith
2008-03-06 15:47:52 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปริญญาโท ICT Artith
2008-02-23 10:53:36 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสถานที่สอบคัดเลือกนักศึกษา ปวส.และปริญญาตรี aekachai.pu
2007-12-22 15:03:34 ข่าวการศึกษา เฉลยข้อสอบแคลคูลัส ๒ สำหรับวิศวกร(๒/๒๕๔๘) apiradee.ch
2007-12-19 17:56:32 ข่าวการศึกษา เฉลยข้อสอบแคลคูลัส ๒ สำหรับวิศวกร(๒/๒๕๔๙) apiradee.ch
2007-12-17 09:47:05 ข่าวการศึกษา เฉลยข้อสอบปลายภาค ๑/๒๕๔๙ รายวิชาแคลคูลัส๑ สำหรับวิศวกร apiradee.ch
2007-12-07 13:31:25 ข่าวการศึกษา กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปวส.และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 aekachai.pu
2007-12-04 15:46:34 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษาโควตา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2551 aekachai.pu
2007-11-02 14:56:47 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2551 paweena
2007-09-20 11:54:15 ข่าวการศึกษา การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาต่อในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2551 KRIDSADA
2007-09-20 11:13:26 ข่าวการศึกษา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ KRIDSADA
2007-05-17 19:18:35 ข่าวการศึกษา ประกาศผลสอบคัดเลือกเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เวลา 18:00 น kridsada
2007-03-28 10:49:14 ข่าวการศึกษา ประกาศแจ้งสถานที่รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท ICT artith
2007-03-22 13:32:51 ข่าวการศึกษา ประกาศเลื่อนกำหนดวันรายงานตัวและเรียนวิชาเสริมพื้นฐานนักศึกษา ป.โท ICTประยุกต์(ด่วน) artith
2007-03-13 14:34:58 ข่าวการศึกษา กำหนดการการศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ICT ประยุกต์ NEW artith
2007-03-11 16:23:27 ข่าวการศึกษา ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาป.โท ICT ประยุกต์ artith
2007-03-07 16:27:17 ข่าวการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับป.โท ICT artith
2007-02-23 16:47:23 ข่าวการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ New artith
2007-02-20 14:55:21 ข่าวการศึกษา ประกาศการเเตรียมหลักฐานการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา ICT ประยุกต์ New artith
2007-02-14 21:05:21 ข่าวการศึกษา กรุงไทยให้ทุนเรียนต่างประเทศ 12 ทุน saranya
2007-02-14 21:02:45 ข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท ประเทศนิวซีแลนด์ saranya
2007-02-06 11:28:29 ข่าวการศึกษา ประมาณการค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว 9 กุมภาพันธ์ 2550 kridsada
2007-02-06 11:19:24 ข่าวการศึกษา ประกาศผลนักศึกษาโควตาปีการศึกษา 2550 kridsada
2007-01-10 09:32:24 ข่าวการศึกษา ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขา ICT ประยุกต์ ประจำปี 1/2551 artith
2006-10-30 16:37:13 ข่าวการศึกษา นักศึกษา มทร.อีสาน รับรางวัลพระราชทานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2549 saranya
2006-10-26 14:32:20 ข่าวการศึกษา “เปิดประตูฯ สัญจรตะลอน School Tour” ครั้งที่ 2 กับมทร.อีสาน saranya
2006-08-22 17:01:33 ข่าวการศึกษา ทุนการศึกษา ระดับ Postgraduate studies และทุนการวิจัย saranya
Date Catagory Topic By
×

Tickets

Need help?

CONTACT

ติดต่อเรา

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Phone: 2887,2888
Email: mis@rmuti.ac.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://mis.rmuti.ac.th