ข่าวประชาสัมพันธ์ » กำหนดวันฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 - 5 ของ มทร.อีสาน 2559


กำหนดช่วงวันฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2559
  ถึง นศท.มทร.อีสานทุกนาย กำหนดห้วงวันฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2559 คือ

  
   ชั้นปีที่ 3 ชายมี 4 นาย ตั้งแต่วันที่ 21-25 มค. 60 รวม 5 วัน สถานที่ทําการฝึก สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.2 ต.อุดมทรัพย อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 
  ให้ นศท.ไปรับใบขอเวลาเรียนได้ที่ ห้องแผนกงานวิชาทหาร (ตึก กพศ ชั้น 2 จ่ายเงินค่าอุปกรณ์ฝึก ผ้าพันคอ เสื้อ สมุด 200 บาท)

   ชั้นปีที่ 4-5 ชายเข้ารับการฝีกภาคสนามพร้อมกัน ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี?
ผลัดที่ 1 วันที่ 9-15 มค.60 รวม 7 วัน 
   ชั้นปีที่ 4 หญิง ผลัดที่ 6 วันที่ 28 กพ.-4 มีค. 60 รวม 5 วัน
   ชั้นปีที่ 5 หญิง ผลัดที่ 2 วันที่ 21-25 มค. 60 รวม 5 วัน
        ให้ นศท.ทุกชั้นปี รายงานตัวที่สถานีรถไฟนครราชสีมา เวลา 19.00 น.
ขอให้ นศท.ไปรับใบขอเวลาเรียนได้ที่ ห้องแผนกงานวิชาทหาร (ตึก กพศ ชั้น 2) ก่อนเดินทาง 
สุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น 087-2542498

โดย นายสุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น ,สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ surachade@rmuti.ac.th วันที่ลงประกาศ 2016-01-05 12:38:27