ราคากลาง » ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้าระบบไฮดรอลิค จำนวน ๑ เครื่อง


ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้าระบบไฮดรอลิค  จำนวน ๑ เครื่อง

โดย กัลยา โฉมพลกรัง ,พัสดุ ฝ่ายพัสดุและออกแบบ กองกลาง วันที่ลงประกาศ 2017-02-24 09:11:40
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1