ข่าวการศึกษา » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 
ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สามารถดูรายละเอียด คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป 
044233067

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2017-03-08 16:48:32