ข่าวประกวดราคา » ประกาศสอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประมาณ ๓,๓๐๐ คน


ประกาศสอบราคาจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประมาณ ๓,๓๐๐ คน

โดย กัลยา โฉมพลกรัง ,พัสดุ ฝ่ายพัสดุและออกแบบ กองกลาง วันที่ลงประกาศ 2017-03-15 09:48:17
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4