ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


ขอเชิญนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 29-30 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 - 17.00 น.
ณ ห้องตะโกราย 1,2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลดกำหนดการ

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-03-17 13:20:31
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1