ข่าวการศึกษา » ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) 
ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 27 มีนาคม ? 30 เมษายน 2560


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 044-233000 , 044-233067

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2017-03-27 18:36:05