ข่าวประกวดราคา » ประกาศประกวดราคา โครงการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 170 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคา โครงการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 170 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

โดย นางสาวนัยน์ปพร โชตพันธศานต์ ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2017-03-28 18:57:17
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3