ราคากลาง » ราคากลางงานจ้างโครงการศึกษาดูงานการพัฒนานโยบายและส่งเสริมการดำเนินการของมหาวิทยาลัยสู่สากลที่สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีพิเศษ


ราคากลางงานจ้างโครงการศึกษาดูงานการพัฒนานโยบายและส่งเสริมการดำเนินการของมหาวิทยาลัยสู่สากลที่สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีพิเศษ ? ? ? ? ? ??

โดย นายวีระยุทธ บุญยงค์ ,กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2017-03-30 16:10:54
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1