ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2017-04-20 10:07:07
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2