ข่าวบริการนักศึกษา » ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๙


           ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียนให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ทราบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ ข่าวบริการนักศึกษา https://www.rmuti.ac.th/news/view/index.php?ni=007216&nci=7 และส่งใบสมัครงานโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3/2559 (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

           ***นักศึกษาท่านใดที่สมัครงานดังกล่าวให้มาสัมภาษณ์ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 2

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2017-05-03 14:40:50
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1