ข่าวประชาสัมพันธ์ » กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2560


 ประกาศรับสมัคร รด. ประจำปีการศึกษา 2560
มทร.อีสาน แผนกงานวิชาทหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ตั้งแต่วันที่ 20 มิ,ย. ถึงวันที่ 4 ส.ค. 2560
ณ แผนกงานวิชาทหาร ชั้น 2 ตึกกองพัฒนานักศึกษา โดยส่งหลักฐานและกรอกใบสมัครใน รด 2 ให้เรียบร้อย  
ที่แผนกงานฯ  และนักศึกษาต้องไปรายงานตัวด้วยตนเองในวันที่ 8-9 ส.ค. 60 (ชุด นศท. แบบใหม่  ใบสมัคร มทร.จะนำไปส่งวันที่ 10 ส.ค.2560 )

     ปล. แผนกงานฯ จะต้องกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม นรด. ให้เสร็จก่อนวันรายงานตัวอย่างน้อย 1 สัปดาห์  สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกงานวิชาทหาร
  ไฟล์แนบ    หลักฐานประกอบการรับสมัครของแต่ละชั้นปี

 ประกาษ  โดย ผกท. สุรเชษฐ์  ซ้อนกลิ่น  0872542498

โดย นายสุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น ,สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ surachade@rmuti.ac.th วันที่ลงประกาศ 2017-06-19 19:11:17
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1