ข่าวบริการนักศึกษา » กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศรับสมัคร รด. ประจำปีการศึกษา 2561
มทร.อีสาน แผนกงานวิชาทหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5  ตั้งแต่วันที่ 20 มิ,ย. ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561
ณ แผนกงานวิชาทหาร ชั้น 2 ตึกกองพัฒนานักศึกษา โดยให้นำส่งหลักฐานและกรอกใบสมัครใน รด 2 ให้เรียบร้อย 
ที่แผนกงานฯ  และนักศึกษาต้องไปรายงานตัวด้วยตนเองในวันที่ 8-9 ส.ค. 61 (ชุด นศท. แบบใหม่  ส่วนใบสมัคร มทร.จะนำไปส่งให้วันที่ 10 ส.ค.2561)

  ปล. แผนกงานฯ จะต้องกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม นรด. ให้เสร็จก่อนวันรายงานตัวอย่างน้อย 1 สัปดาห์  สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกงานวิชาทหาร
??ไฟล์แนบ?? ?หลักฐานประกอบการรับสมัครของแต่ละชั้นปี

?ประกาศ ?โดย ผกท. สุรเชษฐ์ ?ซ้อนกลิ่น ?0872542498

โดย นายสุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น ,สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ surachade@rmuti.ac.th วันที่ลงประกาศ 2017-06-19 19:16:17
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1