ข่าวประกวดราคา » เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่ดำเนินการร้านค้า ณ บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความประสงค์เชิญชวนเสนอราคาเช่าพื้นที่ดำเนินการร้านค้า ณ บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จำนวน ๑๕ ร้านค้า   โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

โดย นายภานุมาส เรืองทิพย์ ,สำนักงานบริหารสินทรัพย์ วันที่ลงประกาศ 2017-06-23 17:21:23
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3