ข่าวประชาสัมพันธ์ » การจัดตั้ง และต่อทะเบียนชมรม ประจำปีการศึกษา 2560


ขอเชิญนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา และต่อทะเบียนชมรม ประจำปีการศึกษา 2560  สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ต่อทะเบียนชมรม ได้ตามไฟล์แนบที่ 1


โดยส่งแบบคำร้องฯ และเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งชมรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560  ณ แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ในเวลาวัน และเวลาราชการ

โดย วัฒนศักดิ์ สุขมากสิน ,แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา โทร.044-233000 ต่อ 2353 วันที่ลงประกาศ 2017-06-26 12:02:43
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1