ข่าวประกวดราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๕๕ เครื่อง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน ๕๕ เครื่อง

โดย มนสิการ สวัสดิ์ผล ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2017-07-13 16:32:57
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1