ข่าวประชาสัมพันธ์ » เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์ทำวัตรเช้าและโพชฌงค์ ครั้งที่6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2017-08-02 10:19:30
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2