ราคากลาง » ราคากลางประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอ


ราคากลางประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดย ชนิดาภา ขันตี ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2017-08-10 18:34:06
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1