ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

โดย รัตนา ลักษณะจันทร์ ,กองบริหารงานบุคคล วันที่ลงประกาศ 2017-09-01 09:17:25
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1