ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันอังคารที่  24  ตุลาคม  2560  เวลา 08.30 น. - 11.00 น.

ณ อาคาร 8 ชั้น 1  แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ


โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-09-19 09:34:39
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1