ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปกรอกแบบประเมินงานทะเบียนและประมวลผล


ระชาสัมพันธ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปกรอกแบบประเมินงานทะเบียนและ

       ประมวลผล     เพื่อที่งานทะเบียนและประมวลผลจะได้นำไปแก้ไขและปรับปรุงhttps://docs.google.com/forms/d/1eEblIUL7UzbJ2zSzs-b89BycjuBn7LAY2j9UTMn601g/viewform?edit_requested=true

โดย นางสาวฐาณิญา ทองประสาร ,งานทะเบียนและประมวลผล วันที่ลงประกาศ 2017-09-20 09:20:05