ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560


ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560

"มทร.อีสาน บูชาสายธารา ศรัทธาอารยธรรม อัศจรรย์วัฒนธรรมอีสาน"

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560?

เวลา 13.00 - 22.00 น.?

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.กำหนดการโครงการลอยกระทง-ปีการศึกษา-2560

2.ประกาศ-มทร.อีสาน-เรื่อง-หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงของนักศึกษา-2560

3.หลักเกณฑ์การประกวดกระทง-2560

4.หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ-หนุ่มราชมงคลอีสาน-อนุรักษ์ไทย-2560

5.ใบสมัครกระทง-ประจำปี-2560

6.แบบคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง-ประจำปี-2560

7.ใบรับรองระบบไฟฟ้า-โครงการประเพณีลอยกระทง-ประจำปี-2560

8.ใบสมัคร-นางนพมาศ-หนุ่มราชมงคลอีสาน-อนุรักษ์ไทย-2560

?

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-09-25 15:39:51
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5 ไฟล์ที่ 6 ไฟล์ที่ 7 ไฟล์ที่ 8