ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ 1


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561
(Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ 1

เปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

สมัครคลิกที่นี่

คู่มือการสมัคร คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-233000 ต่อ 2734โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2017-10-09 17:32:22