ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2

เปิดรับสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 10 - 21 ตุลาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-233000 ต่อ 2734

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2017-10-09 18:06:34
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1