ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3) (รับสมัครระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2564)


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี 

ประจาปีการศึกษา 2564 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3)


(รับสมัครระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2564)

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
084-5019436

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2021-05-27 14:51:00
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1