ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ข่าวประชาสัมพันธ์»มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๔ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๔
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.นางสาวไอรินรยา? ธนากุลกันต์พงษ์??นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ??วิทยาเขตนครราชสีมา
2.นายภคิน? ไชยคำ?นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น
3.นางสาวศิริพร ฤทธิร่วม?นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี?วิทยาเขตสกลนคร
4.นายธณัชวัจน์? หวังหิรัญกุล?นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ?วิทยาเขตสุรินทร์

โดย งานพัฒนาทักษะวินัย และประสบการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสานเอกสารแนบ>> ไฟล์1

Copyright ©2015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 แฟกส์: 044 233052 E-mail : info@rmuti.ac.th | Powered By OARIT