ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ข่าวประชาสัมพันธ์»ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสอนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสอนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสวท.
จัดอบรมทั้งสิ้น 6 รุ่น รุ่นละ 50 คน
รุ่นที่ 1 วันที่ 9 - 10 กันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 50 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 กันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 50 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 50 คน
รุ่นที่ 4 วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 50 คน
รุ่นที่ 5 วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 50 คน
รุ่นที่ 6 วันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 50 คน
ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500.- บาท โอนเลขที่บัญชี 678-1-74942-0
ชื่อบัญชี โครงการอบรมโดยสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

สนใจติดต่อ คุณปนัดดา จานนอก โทร 080-056-7990
สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000เอกสารแนบ>> ไฟล์1

Copyright ©2015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Rajamangala University of Technology Isan | All Right Reserved
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044 233000 แฟกส์: 044 233052 E-mail : info@rmuti.ac.th | Powered By OARIT