ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก»ปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา "ฝนนี้...ที่โคราช" ประจำปี 2565

จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดปฏิทินการท่องเที่ยว และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ (ถ้ามี)>> ไฟล์1 ไฟล์2
×

Tickets

Need help?