ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์»ประกาศการขอใช้สิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในบ้านพักของมหาวิทยาลัย (ข้าราชการ,พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ) ประจำปี 2565

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารในการยื่นขอบ้านพักของมหาวิทยาลัย ดังนี้

               ๑) แบบคำร้องขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยภายในที่พักของมหาวิทยาลัย ๑ ฉบับ

                ๒) สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ 

                ๓) สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ


เอกสารแนบ (ถ้ามี)>> ไฟล์1 ไฟล์2 ไฟล์3
×

Tickets

Need help?