ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์»ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2)


สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 7 พ.ค.  2565 ที่ผ่านมา


หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
083-3743877

เอกสารแนบ (ถ้ามี)>> ไฟล์1
×

Tickets

Need help?