ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์»มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Neos Test ของมหาวิทยาลัย

มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Neos Test ของมหาวิทยาลัย

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีนโยบายจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อเป็นการวัดความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษาตามมาตรฐานสากล (Common Eurepean Framework of Reference for language (CEFR)) โดยใช้ระบบ Neos Test อีกทั้งภายหลังจากการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระบบจะประมวลความสามารถในแต่ละทักษะของผู้เข้าสอบ เพื่อนำไปปรับปรุง เรียนรู้เพิ่มเติม โดยการใช้โปรแกรม DynEd ได้อีกด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ศูนย์ศึกษานานาชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้ระบบ Neos Test ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน google form : https://forms.gle/QBQZ7YYjJSgxu8nz8 (ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์) โดยสามารถเข้าสอบผ่านเว็บไซต์เครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือได้ทั้งระบบ IOS และ Android รายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้ ภายหลังจากลงทะเบียน และได้รับอีเมลตอบกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หากผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลรหัสเข้าสอบ กรุณาติดต่อ ๐๔๔ - ๒๓๓ ๐๐๐ ต่อ ๒๔๘๐ หรือ Page Facebook : RMUTI  International Studies Center - ISC หรือ DynEd RMUTI   


เอกสารแนบ (ถ้ามี)>> ไฟล์1 ไฟล์2 ไฟล์3 ไฟล์4 ไฟล์5
×

Tickets

Need help?