ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์»ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota) ยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 9-10 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565 : ระบบ TCAS
รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota)


ยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 9-10 พ.ค.  2565 ที่ผ่านมา


หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
083-3743877

เอกสารแนบ (ถ้ามี)>> ไฟล์1
×

Tickets

Need help?