ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการนักศึกษา ข่าวบริการศิษย์เก่า ข่าวการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง ข่าวหน่วยงานภายนอก ข่าวทุนการศึกษา ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวประกวดราคา»ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การจัดหาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 20 พ.ค. 65

             ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   เรื่อง  การจัดหาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2565 - 26 พ.ค. 2565 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ (ถ้ามี)>> ไฟล์1 ไฟล์2
×

Tickets

Need help?