ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง หน่วยงานภายนอก ร่วมงานกับเรา

นักศึกษาปัจจุบัน» ประกาศผลการจัดห้องพักนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

1. ขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษาหลังจากประกาศผลการจัดห้องพักนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) 

2. กำหนดการและสิ่งที่ต้องดำเนินการในวันรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) 

3. ประกาศผลการจัดห้องพักนักศึกษาฯ 2567 (รอบที่ 1)
ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2567 (จากเดิมวันที่ 6 มิถุนายน 2567)
>>หอพักนักศึกษาชาย<<                                                         

4. หากต้องการห้องพักเร่งด่วนกรุณากรอกข้อมูลลงลิ้งค์ด้านล่าง 


แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 6100

เอกสารแนบ (ถ้ามี)>>
ผู้ลงข่าว : yupapun.bu วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 16:41:54 น.