ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง หน่วยงานภายนอก ร่วมงานกับเรา

นักศึกษาปัจจุบัน» ขอเชิญนักศึกษาจัดตั้งชมรมและต่อทะเบียนชมรมกิจกรรมนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2567

องค์การนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา 
ขอเชิญนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรม
และต่อทะเบียนชมรมกิจกรรมนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2567
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
และดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ส่งเอกสาร ณ แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 
กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา 
ในวัน เวลา ราชการเท่านั้น

เอกสารแนบ (ถ้ามี)>>
ผู้ลงข่าว : yupapun.bu วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09:21:04 น.